Сектор истори ЭВМ

By admin, 11 декабря, 2021

******************** 
**  Ильин А.П.  ** 
** -------------- ** 
**  (410300)  ** 
** -------------- ** 
** Администратор ** 
**--------------- ** 
********************   Новая версия И Р Б И Са: 

I----------------------------I-----------------------------I 
I Параметр         I Изменения         I 
I ++++++++          I +++++++++++         I 
I----------------------------I-----------------------------I 
I Обработка  текста  при I В строки можно вставлять I 
I вставке          I разделители. длина строки I 
I              I определяется пользователем. I 
I----------------------------I-----------------------------I 
I Обработка    системных I Системные  сообщения  в I 
I сообщений  в  автономном I автономном режиме гасятся I 
I режиме работы терминала  I (не  отображаются)  таким I 
I              I образом  пользователь  не I 
I              I рискует    повреждением I 
I              I редактируемого текста.   I 
I----------------------------I-----------------------------I 

Загрузить: https://disk.yandex.ru/d/zhurfgg5Lhl7kQ